PROFESSIONELE VERTALINGEN

 

Ik vertaal vanuit de brontalen Frans en Engels naar het Nederlands (moedertaal). Bij ieder project ga ik uit van de volgende Basiselementen:

 

Leesbaarheid: Is de vertaling prettig leesbaar?
Zonder dat dit ten koste is gegaan van het niveau van de brontekst?
Klopt de tekst bij het onderwerp? En komt deze niet over als een te letterlijke of droge vertaling?
Uiteraard hebben de verschillende talen uiteenlopende grammaticale en stilistische regels over bijvoorbeeld de zinsconstructie en het gebruik van interpunctie. Al deze regels pas ik vanzelfsprekend toe tijdens het vertalen.

 

Inhoud: Als de inhoud niet behouden blijft, voldoet de vertaling niet aan haar hoofddoel. De vertaling dient dezelfde wezenlijke informatie te bevatten als het origineel.

 

Doel: Een vertaling die getrouw is aan de inhoud maar slecht of te letterlijk is geformuleerd, blijft een vertaling in plaats van een levendige taaluiting. Uw teksten moeten in de nieuwe taal aan hetzelfde doel voldoen, hetzelfde klinken en hetzelfde effect op de lezer hebben zoals u met het brondocument voor ogen heeft.
Daarom besteed ik veel aandacht aan de stijl en alles wat daarbij hoort: interpunctie, zinsbouw, idioom, register en vakterminologie.

 

Volledigheid: Uiteindelijk wil ik dat de (eind)klant tevreden is, dat u weet en 'voelt' dat de vertaling volledig is, haar prijs waard is en binnen de afgesproken tijd wordt aangeleverd en vooral ook: dat aan al uw specifieke wensen (bijv. stijl, handhaving lettertype, lay-out, HTML-tags voor zoekmachine optimalisatie enz.) is voldaan. Daarbij maak ik gebruik van speciale vertaalsoftware en van andere geavanceerde taalhulpmiddelen.

 

Geheimplicht: het is mijn verplichting aan u om - indien van toepassing - de vertrouwelijkheid van uw documenten te waarborgen.

 

Communicatie: als ik onduidelijkheden of onvolkomenheden tegenkom in de brontekst, aarzel ik niet om contact met u op te nemen voor afstemming of uitleg, zodat de tekst niet achteraf onnodig herzien hoeft te worden.