Mocht u onzeker zijn over de juistheid - van bijvoorbeeld een eerdere vertaling - dan stel ik u voor de tekst door mij te laten proeflezen.

 

Bij proeflees- en correctieopdrachten geef ik aandacht aan het volgende:
 
• Ik controleer de grammaticale constructies, spelling, interpunctie, het gebruik van hoofdletters en dergelijke, maar ook het het consequent en adequaat terminologie-gebruik. Daarnaast controleer ik iedere zin op de inhoudelijke overeenkomst met het origineel.
 
• Als de zinsconstructies of woordvolgorde uit de brontaal in de vertaling zijn overgenomen en dit resulteert in onnatuurlijk of incorrect taalgebruik, dan corrigeer ik deze. Zo krijgt u een document met gangbaar, idiomatisch correct taalgebruik in de doeltaal.
 
• Bovendien besteed ik extra aandacht aan de stijl.

 

Een proeflezing is niet duur en u bent verzekerd dat de tekst in orde is.